Materiality – Material Design Blogger Template

Materiality – Material Design Blogger Template
Material Design Blogger Template - là một trong những mảnh tốt nhất và cao cấp của chủ đề trong thể loại này. Quản trị viên của BloggerHero đã thiết kế các mẫu này với nhiều tính năng đã được tải trước. Nguyên tắc thiết kế vật liệu đáng kinh ngạc được sử dụng trong mẫu này là xuất sắc là hoàn hảo cho hầu hết các blog theo kiểu và công nghệ. Các chủ đề đi kèm với nhiều biến thể màu sắc để lựa chọn. Footer là một phần nổi bật của mẫu này.
Materiality – Material Design Blogger Template

Bài viết liên quan

3 Bình luận

» Hướng Dẫn Chèn Liên Kết: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin